Po čtyři večery od 27. do 30. června 2018 budou mít návštěvníci festivalu možnost shlédnout inscenaci barokní opery Antonia Caldary:

L'Amor non ha legge / Láska nezná hranic

Uvedení opery bude novodobou světovou premiérou. Lístky na přestavení zakoupíte přes portál festivalu Smetanova Litomyšl. Součástí večera je občerstvení a doprava z Litomyšle do Nových Hradů a zpět.

Favola pastorale císařského vicekapelníka Antonia Caldary je zajímavým dokladem o prolnutí životní situace moravského aristokrata a patriota Johanna Adama Questenberga do uměleckého díla předního italského barokního skladatele. Questenberg vznik díla inicioval a financoval, ale spolupracoval také intenzivně na námětu s libretistou Domenicem Bonlinim. Na jeho zámku mělo jinotajné dílo o intrikách zamilovaných premiéru na podzim 1728. Opera se zachovala unikátně v autografní partituře ve vídeňském Archivu der Gesellschaft der Musikfreunde.

Umělecké nastudování - Tomáš Hanzlík & Ensemble Damian
Sbor a orchestr - Ensemble Damian
Koncertní mistr - Veronika Manová
Režie, dirigent, umělecký vedoucí - Tomáš Hanzlík

Produkce - Kateřina Zahradníčková, Karel Valenta

H E R C I 

Ortensio, šlechtic.           (Bas – Jaromír Nosek)

Dorinda, pastýřka           (Soprán – Dora Rubart-Pavlíková)

Albondi, její otec            (Bas – Václav Karel Jeřábek)

Millène, pastýřka             (Alt – Aneta Petrasova)

Tirsi, milenec Dorindin           (Tenor – Ondřej Holub)

Serpilla, sestra Dorindina        (Soprán – Hana Holodňáková)

Nicori, její milý                        (Soprán – Filip Dámec)

K O M I C K É   P O S T A V Y 

Bottandro, myslivec                (Bas – Jiří Poláček)

Agneti, děvečka                      (Soprán – Lucie Rozsnyó)

Kde nás najdete?

Zámek Nové Hrady v Pardubickém kraji Zámek - č.p. 1
539 45 Nové Hrady

Magda a Petr Kučerovi +420 469 325 353   zamek@nove-hrady.cz