Farma

Cena vstupného

Vstup do zámeckého areálu
Jednotné130,- Kč
Rodinné390,- Kč
Laň
Laň
Mladý jelen
Farma
Farma
Farma
Farma

Nenechte si ujít úžasnou podívanou pro děti i dospělé a navštivte zámeckou farmu. Zvěř můžete zahlédnout přímo v areálu, a to na pastvině nad muzeem motokol (barokní sýpka za zámkem), kde je umístěna dřevěná vyhlídka. Stáda jsou částečně ochočená a na přítomnost lidí zvyklá. Chovejte se však prosím obezřetně a s náležitým respektem, aby se zvěř necítila v ohrožení. 

Návštěvníky, kteří se zastaví u farmy mimo zámecký areál (silnice na Litomyšl), prosíme, aby důsledně dbali na bezpečnost silničního provozu a svá vozidla odstavili na prostranství před blízkým hřbitovem, nikoliv přímo na vozovce, která je v těchto místech úzká a nepřehledná.

Kde nás najdete?

Zámek Nové Hrady v Pardubickém kraji Zámek - č.p. 1
539 45 Nové Hrady

Magda a Petr Kučerovi +420 469 325 353   zamek@nove-hrady.cz