x x x
x   x
x x x
x x x x Vítejte na zámku Nové Hrady v Pardubickém kraji x
x Vítejte na zámku Nové Hrady v Pardubickém kraji x x x x
x x x x
x Jak a co máme otevřeno v areálu x x
x Oddělovač x x
x Stránky zámku Nové Hrady x x
x Zahrady na Zámku Nové Hrady x x
x První české muzeum cyklistiky x x
x Oddělovač x x
x Svatební obřady a hostiny na zámku Nové Hrady x x
x Zámecká restaurace x x
x Oddělovač x x
x Zámecké stáje Nové Hrady x x
x Zámecká farma Nové Hrady x x
x Oddělovač x x
x Nadační fond OPEN DOOR x x
x Oddělovač x x
x Kontaktní údaje x x
x x x x

Zámek Nové Hrady v Pardubickém kraji oznamuje svým návštěvníkům otevírací dobu v září a v říjnu 2015:

(Od listopadu jsou všechny provozy uzavřené. Zámek je však možné navštívit během zimního období po domluvě) 

 

 Zámek bude otevřený denně do konce září, včetně pondělí od 10 hodin, poslední prohlídka v 16 hodin, v říjnu 28. a o víkendech, jinak na požádání po domluvě. 

Restaurace je otevřena do neděle 20. září, dále pouze 26., 27. a 28. září od 11 do 17 hodin. Potom bude do jara zavřeno.
Kavárna s galerií na nádvoří je otevřena každý den v září a v říjnu pouze o víkendech, včetně 28. října, od listopadu do jara bude zavřeno.
Galerie anglických klobouků v  zámecké oranžérii je otevřena pouze o víkendech v září a v říjnu, jinak po domluvě.
Zahrady - jsou otevřeny stále - francouzská brodériová zahrada na předním nádvoří, zeleninová zahrada na zadním nádvoří, přírodní divadlo, parkán s perénovými záhony, Křížová cesta, rozárium a italská zahrada s kaskádami. Celý zámecký areál se uzavírá v 18 hodin.
Muzeum cyklistiky je otevřeno v září denně včetně pondělí od 10 hodin do 17 hodin, v říjnu jenom o víkendech a 28. října.
Zámecký labyrint je otevřen o víkendech do konce října, jinak po domluvě.

telefon: 469 325 353, mobil: 777 032 520, mail: zamek@nove-hrady.cz

 

 

ZFoto zámkuámek Nové Hrady je rokoková stavba vybudovaná v letech 1774–1777 hrabětem Jeanem-Antoinem Harbuvalem de Chamaré ve stylu francouzských letních sídel podle stavebního návrhu Josefa Jägra. Pro svoji architektonickou jedinečnost a umístění v uměle vybudovaném přírodním areálu býval celý zámecký komplex nazýván “Malý Schönbrunn” nebo “České Versailles”. Ucelený rokokový areál obsahoval vstupní bránu a  francouzskou zahradu se správními budovami, špýchar a anglický park s pískovcovou Křížovou cestou (1767), vedoucí k pozůstatkům původního gotického hradu. Po roce 1989 byl zámek vrácen v restituci vnukům původního majitele – textilního továrníka Josefa Bartoně z Nového Města n. Metují, kteří jej nabídli k prodeji. V roce 1997 zámek zakoupili Petr a Magda Kučerovi z Prahy, a od té doby prochází celý zámecký areál rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Slavnostní otevření zámku se konalo již v roce  2001. Na předním nádvoří byla vybudována rokoková zahrada s fontánami a  broderiemi ze stříhaného zimostrázu, rekonstrukcí prošel barokní špýchar, kde je nyní umístěno První české muzeum cyklistiky©, klasicistní zahradní altán i domek zahradníka. Na druhém nádvoří zámku vznikla ukázka užitkové zeleninové zahrady, na terase před špýcharem je dnes venkovní barokní divadélko ze stříhané zeleně a zahrada s perénovými záhony.  Byla otevřena nová oranžérie, využívaná v letní sezoně jako Galerie anglických klobouků, byl otevřen veřejnosti  rozsáhlý labyrint - bludiště, dokončeno ustájení   pro koně včetně výběhů a postupně se rozšiřuje farmový chov jelení a daňčí zvěře. Opravují se všechna zastavení Křížové cesty. V budoucnu by měl celý renovovaný zámecký komplex sloužit jako reprezentativní společenské, kulturní a turistické centrum a znovu nabýt pověsti jedné z nejvýznamnějších a nejatraktivnějších památek celého regionu.

Celý zámecký areál je zasazen do krásné a dosud civilizací poměrně málo dotčené krajiny. Nedaleko se nachází chráněný přírodní útvar Toulovcovy maštale tvořený svrchnokřídovými a cenomanskými pískovci bizardních tvarů, vzniklými v důsledku větrné a vodní eroze. Svojí rozlohou přes 10 km2 je vhodný k turistice, cykloturistice i rekreaci. Necelých 15 km vzdálená CHKO Ždárské Vrchy s rozlohou 709 km2 obsahuje 4 národní přírodní rezervace, 9 přírodních rezervací a 36 přírodních památek a doplňuje tak krásný ráz okolní krajiny.

Ve slavnostním rokokovém sále zámku se konají koncerty, přednášky a recepce, zvláště pak romantické svatební obřady. Ty na požádání mohou též probíhat v nově vysvěcené kapli sv. Aloise v budově zámku, ve venkovním barokním divadélku či klasicistním zahradním altánu. V prostorách bývalé kočárovny a  konírny zámku, nyní banketním sále, se pořádají svatební hostiny, oslavy a společenské akce. Pro veřejnost je otevřena Zámecká restauraceZámecká kavárna. Součástí prohlídky zámku je expozice nábytkového umění z UPM Praha a periodické výstavy v Zámecké kavárně.

 

x
       
 
x [ •Hlavní strana• ]  [ Otevírací doba ]  [ Zámek Nové Hrady ]  [ Zámecké zahrady ]  [ Muzeum cyklistiky ]  [ Svatební obřady a hostiny ]  [ Zámecká restaurace ]  [ Zámecké stáje ]  [ Zámecká farma ]  [ OPEN DOOR ]  [ Kontaktní údaje ]  x
       
  Jste 388867 návštěvník našich stránek. Vítáme Vás. Poslední aktualizace obsahu stránky 17. září 2015, 20:34